Rekuperatorių palyginimas
PAUL rekuperatoriai buvo pirmieji, kuriuos Vokietijoje pradėta naudoti pasyviuose namuose. Iki šiol jų efektyvumo nepasiekė nei vieni vėdinimo sistemų gamintojai.

Pagrindiniai parametrai nusakantys rekuperatoriaus darbą yra:
  1. Šilumos atgavimo efektyvumas. Šis parametras matuojamas procentais ir nusako, kokią dalį šiluminės energijos rekuperatoriuje esantis šilumokaitis sugeba paimti iš išmetamo oro ir perduoti šiluminę energiją tiekiamam orui. Daugelis gamintojų nustatant šilumogrąžos efektyvumą vadovaujasi tiekiamo oro parametrais. Tačiau, tai nėra visiškai teisinga, nes įeinantį orą veikia tiek pačio šilumokaičio įrenginio ir jo aplinkos temperatūra, tiek ortakių temperatūra ir kiti parametrai. Kad įvertinti efektyvumą reikalinga vertinti tiek tiekiamą, tiek išmetamą orą ir jo temperatūrines savybes.

  2. Elektros energijos suvartojimas. Šis rodiklis apskaičiuojamas kaip Wh/m3, kitaip tariant vertinama kiek vatų (W) energijos sunaudojama norint sukurti oro srautą lygų vienam kūbiniam metrui per valandą (1 m3/h).
Paveikslėlyje žemiau pateikiamas PASSIV HAUS INSTITU sertifikuotų vėdinimo sistemų palyginimas. Dažnai gamintojų deklaruojami rekuperatorių parametrai neatitinka tikrovės, todėl lyginant produktus, tikslinga remtis nepriklausomu inžinierių biuru. Sertifikuoti įrenginius šiame institute yra pakankamai brangu, todėl tik geriausius gaminius tiekiantys gamintojai gali sau leisti atlikti visapusišką savo produkcijos testavimą ir parametrų matavimus PASSIV HAUS institute. 

Pirmuoju numeriu pažymėtas įrenginys yra PAUL rekuperatorius iš serijos  THERMOS. Kiti įrenginiai iki 7-ojo numerio taip pat yra PAUL gaminiai. Visų šių įrenginių šilumos mainai vyksta kanaliniu būdu oro srautams judant priešingomis kryptimis. Ši technologija yra užpaten-tuota Vokietijos patentų biure.

PASSIV HAUS INSTITUT-as sertifikuodamas rekuperatorius, kiekvieną gaminį testuoja ir išuoda sertifikatus, kuriame nurodyti bandymų rezultatai - šilumos mainų įrenginio efektyvumas bei elektros energijos naudojimas. Visi lentelėje pateikti duomenys yra gauti iš instituto išduotų sertifikatų.

Visi likę įrenginiai - tai rinkoje esantys ir konkuruojantys rekuperatoriai.